(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, kể từ ngày 1/7/2013 các địa phương đã tích cực thực hiện việc kê khai giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.