Mình luôn nghĩ: "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Thế nhưng mọi người lại bảo mình... "chảnh". Không ai thích chơi với mình cả!