Gửi Congnghe@vtv.vn. Hiện tôi sử dụng trình duyệt Internet Explorer 8 nhưng trong một số website có các hình ảnh và video quảng cáo. Tôi muốn chặn các quảng cáo ấy thì phải làm như thế nào? Kala_lot11@...