(CL)- Facebook đã có những bước tiến trong một số thiết đặt về quyền riêng tư, nhưng nó vẫn gặp khó khăn khi nói đến các bức ảnh người dùng xóa hay không xóa.