Chiều 11/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2012 để thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2012 của ngành Tài chính.