TPHCM đã có nhiều chủ trương, biện pháp từng bước cải cách hành chính trên nhiều mặt. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác này vẫn còn vướng một số khó khăn, lực cản và rất cần có sự chung tay góp sức của đội ngũ cán bộ công chức trẻ. Chương trình giao lưu, tuyên dương “Cán bộ, công chức trẻ giỏi, thân thiện, làm theo lời Bác” do Thành Đoàn TPHCM tổ chức ngày 3-9, phần nào giúp chúng ta hình dung rõ hơn về chân dung của những cán bộ trẻ.