(CATP) Mỗi học viên tham gia thi bằng lái xe ôtô phải đóng 300.000 đồng tiền bồi dưỡng cho sát hạch viên. Thí sinh thi không đạt có tiền lót tay, sát hạch viên nâng thành đạt.