(GDVN) - Đạo diện Đặng Kiến Quốc tiết lộ, Can Lộ Lộ vì muốn nổi tiếng đã từng bị một đạo diễn 72 tuổi lừa tiền lẫn sắc đẹp.