“Tôi tham gia BHXH từ tháng 2-2008 đến nay. Mức lương đóng BHXH từ tháng 2-2008 đến tháng 11-2010 là 1,1 triệu đồng, kể từ tháng 12-2010, mức lương đóng BHXH của tôi là 2,2 triệu đồng/tháng. Tôi dự sinh đầu tháng 2-2011. Công ty phải báo giảm lao động từ tháng nào? Thủ tục để hưởng trợ cấp thai sản, người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH không? Mức hưởng là bao nhiêu?”. Nguyễn Thị Lĩnh (TPHCM)