- Hỏi: Tôi thường xuyên đi mua vải về may quần áo nhưng hay bị nhầm lẫn bởi quảng cáo của người bán. Xin cung cấp lại cách phân biệt các nguyên liệu vải giúp người dân đi mua không bị nhầm lẫn? Thu Hà (Đồng Nai)