(CATP) Báo Công an TPHCM ra ngày 14-6-2012 có bài Hồn Việt - “7 cái nhất” và 3.000 du khách nêu thực trạng sô diễn nghệ thuật này - dù là chương trình hiếm hoi mang đến cho khách ngoại cảm nhận rõ nét về văn hóa Việt - nhưng còn không ít khó khăn, cần sự trợ giúp từ nhiều ban, ngành, đơn vị. Mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TPHCM đã có một động thái thiết thực: mời hơn 40 công ty du lịch lữ hành, các khách sạn lớn trên địa bàn TPHCM cùng đến Nhà hát thành phố xem suất diễn mới nhất của chương trình này.