ANTĐ - Chiều 18-3, Ban Giám đốc bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, đứng đầu là Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện, đã chủ trì cuộc họp báo và thông tin đến các cơ quan báo chí trường hợp sản phụ sinh 5 lần đầu tiên tại Việt Nam.