(TGĐA Online) - Đây là mùa thứ 2 đôi nhảy Chí Anh – Khánh Thi làm giám khảo cho "Bước nhảy hoàn vũ", nhưng có thể thấy rằng, một cách vô tình hay cố ý, chuyện tình trong quá khứ của họ vẫn được khai thác triệt để!