Ngày 26.5.2011, Đảng ủy Bộ KH&CN đã khai mạc khóa bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú và bồi dướng lý luận chính trị cho các đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN. Tham gia khóa bồi dưỡng có 55 học viên là đảng viên mới và 230 học viên là các quần chúng ưu tú.