Vợ em mang thai 6-7 tuần, bị bóc tách cực dưới túi thai # 20% . Như vậy nghĩa là sao, có nguy hiểm lắm không?