Những con bò tót nặng nửa tấn đã húc ngã nhiều người chạy đua với chúng trong lễ hội San Fermin diễn ra ở Tây Ban Nha ngày 10/7, làm bị thương ít nhất bốn người.