Bạn Nguyễn Thanh Tùng (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), Trịnh Điền Hoa ( TP.Việt Trì, Phú Thọ) hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quy định về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.