(CAO) Bộ Xây dựng vừa ra văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục cho người dân vay trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng mua nhà. Theo đó, doanh nghiệp được vay phải là chủ đầu tư nhà ở xã hội theo hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội. Cùng trong nhóm còn có các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tất cả các dự án trên phải đáp ứng đủ các yêu cầu như: được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận đầu tư; có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng phải có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng địa phương.