Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Chuẩn hiệu trưởng.