(VOH) - Không phải đến bây giờ mà cả chục năm nay, người dân và các cơ quan chức năng rất bức xúc và cảnh báo về sự ô nhiễm trầm trọng môi trường sẽ tác động đến sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.