Mùa mưa, gạo rất hay bị mọt, khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt. Hãy cùng đầu bếp Nguyễn Thị Cẩm Duyên "đuổi" mọt bằng cách sau nhé!