Chì kẻ mắt hay mắt nước, đều có công dụng tạo mắt chuẩn xác và độ sắc sảo cho đôi mắt. Chì thường được ưa chượng hơn vì dễ sử dụng.