Ngày 20/9, báo cáo của Tỉnh ủy Bến Tre tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 22 – NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên” cho thấy, năm 2010, toàn tỉnh có 124/164 đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 75,61%, tăng 2,49% so với năm 2006.