Sáng 30.9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - đổi mới và phát triển", với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.