QĐND - Từ năm 2011, Bộ Quốc phòng thực hiện quy định về điều chỉnh tiêu chuẩn, chế độ định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản của bộ đội; theo đó, các tiêu chuẩn, chế độ bảo đảm cho ngày lễ, Tết cũng thay đổi cho phù hợp, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng yên tâm thực hiện nhiệm vụ, vui Xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.