(GĐVN) Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020.