Chiều 4/4, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tuyên truyền năm 2014, trong đó có yêu cầu tăng cường tuyên truyền hoạt động của Công an các địa phương trên Báo Công an nhân dân (CAND).