- Tôi thậm chí không thể ngồi xem ti vi yên ổn vì anh cứ liên tục chạm vào "núi đôi" của tôi.