QĐND - Ngày 8-2, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội và mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) tại ngũ hy sinh, từ trần.