Hơn 1 năm nay, cô và trò trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tiếp cận với phương pháp học này. Cách ghi chép, trình bày bài học chú trọng tới hình ảnh, màu sắc và các mạng lưới liên tưởng...