KTĐT - Ngày 1/10, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên (BTVQU) bắt đầu kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân các ủy viên theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4. Dự kiến đợt kiểm điểm kéo dài 4 ngày.