Sản phẩm làm ra nhưng không có nơi tiêu thụ đã khiến Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang (huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh) lâm cảnh lao đao. Hàng trăm công nhân không có lương cũng như các chế độ khác đã phải ồ ạt tháo chạy khỏi nhà máy để kiếm miếng cơm manh áo cầm cự qua ngày.