Đi chợ về, bà Thùy phát hiện 120 lượng vàng, 40.000 USD trong tủ đã biến mất cùng cô gái giúp việc nhà.