Sau khi bài viết Đi tìm nguồn gốc “ thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ” được đăng trên Thanh Niên ngày 14.7, sự ủng hộ lẫn... thách thức từ nhiều độc giả (“không phải Lincoln thì ai là tác giả của bức thư này?”) đã thôi thúc tôi tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc tác phẩm. Mời nghe đọc bài