NDĐT - Bộ Tài chính đã quyết định bổ sung hơn 10.200 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank. Với số tiền này, Agribank tiếp tục là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, đạt trên 21.000 tỷ đồng.