(VTC News) – Trên thế giới, có rất nhiều chiếc xe cũ kỹ được “lên đời” thành siêu xe Lamborghini oai danh. Dưới đây là 8 thí dụ điển hình.