Nếu thực sự bắt đầu muốn học cách quản lý tài chính để chi tiêu hiệu quả, bạn có thể tham khảo những phần mềm hỗ trợ chuyên dụng sau.

1. Quicken Premier

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 1

- Ưu Điểm: Quicken cho phép bạn đồng bộ với tài khoản chi tiêu của bạn, theo dõi các khoản đầu tư của bạn và theo dõi hiệu suất của các danh mục đầu tư bạn hướng tới.

- Nhược Điểm: Bởi vì đây là một ứng dụng máy tính để bàn, bạn không thể truy cập tài khoản của bạn trên máy tính khác.

2. Moneydance

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 2

- Ưu Điểm: Moneydance có các báo cáo nhiều nhất trong các phần mềm đã thử nghiệm.

- Nhược Điểm: Phần mềm này thiếu các mục tiêu hay kế hoạch nghỉ hưu tùy chọn.

3. Buxfer

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 3

- Ưu Điểm: Hệ thống điều khiển của Buxfer cung cấp một cái nhìn tổng quát về tài khoản và thông báo của bạn nếu bạn bất cứ thông tin thay đổi nào trong tài khoản của bạn.

- Nhược Điểm: Giới hạn các tùy chọn báo cáo tới người dùng.

4. MoneyLine

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 4

- Ưu Điểm: Tạo và quản lý tài chính của bạn là dễ dàng hơn so với nhiều dịch vụ khác đã được thử nghiệm.

- Nhược Điểm: Phần mềm này không thể sử dụng trên di động, nên bạn không thể liên kết từ máy tính với các thiết bị cầm tay.

6. YNAB

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 5

- Ưu Điểm: YNAB là một phần mềm rất dễ sử dụng để theo dõi các giao dịch và ngân sách của bạn.

- Nhược Điểm: Sự đơn giản cũng có nghĩa là phần mềm này có ít tính năng hơn và các chức năng kém hơn so với các dịch vụ khác.

7. Mvelopes

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 6

- Ưu Điểm: Tạo và chỉnh sửa ngân sách với Mvelopes rất đơn giản.

- Nhược Điểm: Phần mềm này không theo dõi hay quản lý tài chính từ các tài khoản đầu tư.

8. AceMoney

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 7

- Ưu Điểm: AceMoney nhận thanh toán tổ chức, công ty và quản lý tốt trên diện rộng.

- Nhược Điểm: Phần mềm này không thể sử dụng trên smartphone.

9. iCash

8 Phan mem quan ly tai chinh chuyen dung - Anh 8

- Ưu Điểm: Phần mềm này cho phép bạn theo dõi các tài khoản đầu tư của bạn.

- Nhược Điểm: Phần mềm này không đồng bộ với các tổ chức tài chính để chuyển giao dịch ngân hàng.

P.P Sưu tầm