(Xi nhan) - Ở Việt Nam hiện có khoảng 24.300 tiến sĩ, số lượng hiện đang nhiều nhất trong khu vực. Và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm giữ vững vị trí số 1 ấy nhờ nguồn lực 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sẽ tiếp tục học lên.