Chiều 4/10, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo công bố Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối.

7/11/1948 la Ngay Truyen thong cua Dang bo Khoi Cac co quan Trung uong - Anh 1

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTh

Ngày 7/11/1948 được Ban Bí thư quyết định công nhận là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Ôn lại truyền thống ngày thành lập, ông Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho biết: Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi Cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào cuối năm 1948. Ngày đầu thành lập, Liên chi Cơ quan Trung ương có 6 chi bộ, các chi bộ được thành lập theo các nhóm cơ quan ở Trung ương.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đang thực hiện theo chức năng, nhiêm vụ được quy định tại Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Trong quá trình công tác của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối đã chỉ đạo, nghiên cứu và xin ý kiến của các cơ quan Trung ương Đảng xác định nhiệm kỳ công tác của Đảng bộ Khối là nhiệm kỳ thứ XII.

“Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối đã qua 12 kỳ đại hội. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức 2 đại hội: Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020” - ông Nam cho biết.

7/11/1948 la Ngay Truyen thong cua Dang bo Khoi Cac co quan Trung uong - Anh 2

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: TTH

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương chia sẻ: Ban Bí thư quyết định công nhận ngày 7/11/1948 là ngày truyền thống của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là niềm vinh dự, tự hào của đội ngũ 65.000 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Đây là sự khẳng định dấu mốc ra đời, quá trình xây dựng và phát triển, truyền thống quý báu và những đóng góp to lớn đối với cách mạng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã nhiều lần được sắp xếp, tổ chức lại, song đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiên đại hóa và hội nhập quốc tế. Với những đóng góp to lớn và có ý nghĩa lịch sử, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Ông Dương khẳng định: Với truyền thống vẻ vang mà lớp lớp đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã đạt được trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối xác định sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ mẫu mức.

TTH