(NDHMoney) Năm học 2013-2014, Học viện Tài chính dành 60 chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào trường.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo ( học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. (Quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.)

Căn cứ xét tuyển dựa trên điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT (Thi tốt nghiệp THPT đạt loại khá được cộng thêm 0,1 điểm, loại giỏi cộng thêm 0,2 điểm, đạt loại xuất sắc cộng thêm 0,3 điểm.)

Phương thức xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét các tiêu chí khác để xét tuyển.

Sau khi nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm (theo chương trình do Giám đốc quy định) trước khi vào học chính thức.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về sở GD&ĐT trước ngày 25/6/2013.