QĐND – Ngày 29-5, Công đoàn Trung tâm Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ Quân sự đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 (2008-2013)...