24H.COM.VN - 50 Cent, người đang có cuộc khẩu chiến với rapper Kanye Wets, vừa quyết định huỷ bỏ các buổi biểu diễn ở châu Âu.