(Chinhphu.vn) - Công tác dân vận của Đảng cần bám sát diễn biến tình hình, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng XI đề ra.