4 doanh nghiệp xả thải “bức tử” sông Đáy đoạn qua địa bàn xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý của đoàn kiểm tra liên ngành. Sở Tài chính cần sớm bố trí nguồn vốn để hoàn thành trạm xử lý nước thải cho tiểu khu công nghiệp Phùng Xá.

4 doanh nghiep “buc tu” song Day can thuc hien nghiem kien nghi cua So TNMT - Anh 1

Hà Nội kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp xả thải ô nhiễm. Ảnh: NP

Đây là hai nội dung chính nằm trong Công văn số 5680/UBND-ĐT ngày 4/10/2016 của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo xử lý sau kết quả kiểm tra hoạt động xả thải của các doanh nghiệp ra sông Đáy, đoạn qua địa bàn xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội tại Báo cáo số 8791/BBC-STNMT ngày 9/9/2016, UBND TP Hà Nội giao Sở TNMT có văn bản thông báo, yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Phùng Xá và 4 đơn vị: Công ty TNHH Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Dệt may Trung Thu, Công ty TNMHH Dệt Toàn Thắng và Công ty TNHH Thiên Hoàng Anh thực hiện các nội dung mà Sở TNMT đã đề nghị với UBND TP Hà Nội, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở TNMT bố trí nguồn vốn Kế hoạch năm 2016 và nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường TP cho UBND huyện Mỹ Đức sớm hoàn thành khu xử lý nước thải tập trung cho tiểu khu công nghiệp Phùng Xá.

Trước đó, Báo Thanh tra có bài viết phản ánh về vấn nạn ô nhiễm sông Đáy do các công ty dệt nhuộm tại điểm công nghiệp Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xả thải. Sở TNMT đã tiến hành kiểm tra, xác định được các công ty vi phạm về môi trường.

Trong đó, 4 doanh nghiệp như nói ở trên đã có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường với những lỗi chủ yếu như xả nước thải khi chưa qua xử lý đạt chuẩn ra ngoài môi trường; không có khu xử lý nước thải theo quy định; khai thác nguồn nước ngầm khi chưa được cấp phép…

Với các lỗi vi phạm trên, Sở TNMT đã có Văn bản báo cáo số 8791/BBC-STNMT ngày 9/9/2016 tới UBND TP Hà Nội và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở vi phạm nói trên với tổng số tiền là 1.039.250.000 đồng.

Quang Đông