(HNM) - Tối 17-4, tại Nhà hát Lớn, Bộ Công thương, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã tổ chức lễ công bố các thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp.