Có phải khi nào muốn uống thuốc tránh thai thì uống cũng như khi nào muốn dừng uống thì dừng hem?