(ĐTCK) Thù lao HĐQT và BKS quá cao, 2 năm liền chia cổ tức ở mức thấp và “vung tay” đầu tư năm 2012... là những bức xúc mà cổ đông đặt ra.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011, các chỉ tiêu kinh doanh được cổ đông ngân hàng này thông qua bao gồm tổng tài sản đạt 130.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 81.898 tỷ đồng, dư nợ đạt 57.076 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.847 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2011, Ngân hàng đạt kết quả rất khiêm tốn. Cụ thể, tổng tài sản đạt 96.950 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2010;huy động vốn đạt 57.489 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 849 tỷ đồng.

Với kết quả không mấy khả quan như vậy, song tại ĐHCĐ thường niên họp ngày 20/4 tới, HĐQT ngân hàng này đề xuất mức thù lao năm 2011 chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát tới 13,182 tỷ đồng. Nhiều cổ đông cho rằng, mức thù lao trên là quá cao nếu so sánh trong tương quan với các doanh nghiệp lớn có quy mô lợi nhuận gấp 2 - 3 lần so với VIB. Bên cạnh đó, chính sách thù lao cho đội ngũ lãnh đạo của ngân hàng này tỏ rõ sự ưu ái cho HĐQT và Ban Kiểm soát. Cụ thể, tổng mức thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2012 bằng 1% lợi nhuận trước thuế và trong mọi trường hợp đều không thấp hơn 13,3 tỷ đồng. Nếu tăng thêm 1 thành viên HĐQT, mức thù lao trong mọi trường hợp không thấp hơn 15 tỷ đồng.

Trong khi thù lao cho các nhân vật VIP trong Ngân hàng rất cao thì cổ đông lại được hưởng cổ tức ở mức rất thấp. Năm 2011, HĐQT Ngân hàng đề nghị không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của cổ đông nhỏ lẻ, HĐQT Ngân hàng sau đó đã phải lui một bước và xin ý kiến cổ đông chia mức 5%. Năm 2011, rút kinh nghiệm, HĐQT đề xuất chia cổ tức, song mức chia cũng rất khiêm tốn 7%.

Trước thềm đại hội năm nay, nhiều cổ đông cũng không khỏi bức xúc trước việc VIB đặt ra kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản năm 2012 tới 754 tỷ đồng, tăng 295% so với năm 2011.

Với những bức xúc trên, ĐHCĐ của VIB trong ngày 20/4 tới dự kiến sẽ rất nóng.

Phương Anh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã