Thời buổi này không ai chịu để tiền nhàn rỗi “ngủ yên”, muốn tiền sinh lời thì lại lúng túng không biết nên đầu tư vào đâu, đầu tư việc gì? Những gợi mở dưới đây sẽ giúp bạn xác định hướng đầu tư hiệu quả nhất.