Tiin.vn – YG Entertainment đã có thông báo chính thức về việc này.