Tờ Thời báo Niu Y-oóc số ra ngày 26-6 đưa tin, thi thể 28 thành viên Ủy ban hòa bình Pa-ki-xtan đã được tìm thấy trên đoạn đường gần khu vực các bộ tộc ở miền nam tỉnh Oa-di-ri-xtan...